галерия

ЗАЛИ

І етаж - Централна зала от стълбите - вдясно
І етаж - Централна зала от стълбите - вляво
І етаж - централна зала от стълбите
І етаж, зала 3 - от вратата
І етаж, зала 3 - до вратата
ІІ етаж, зала 7 - вляво
ІІ етаж, зала 8 - до вратата
ІІ етаж, централна зала, от стълбите

ГАЛЕРИЯ

ЕКСПОНАТИ